علی‌اصغر مصلح

برگزاری نشست «روز جهانی فلسفه»

برگزاری نشست «روز جهانی فلسفه»

با سخنرانی:

دکتر محمدرضا حسینی بهشتی: فلسفه و بحران‌های معاصر

دکتر حسین مصباحیان: اعتماد به خود، احترام به دیگری: در ضرورت به رسمیت شناختن متقابل

دکتر علی‌اصغر مصلح: پدیدارشناسی «دیگری» در ماجرای قتل ساموئل پتی

 

پنجشنبه ۲۹ آبانماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۰
لینک پیوستن به نشست:
https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-fxk-mhk