علی‌اصغر مصلح

بنیان‌اندیشی مدرنیته و جهان ایرانی

 بنیان‌اندیشی مدرنیته و جهان ایرانی

نیچه، هایدگر، فوکو

🔷علی اصغر مصلح

#ترم_تابستانی

درباره این کلاس

فیلسوفان بزرگ، با اندیشیدن به بنیان‌ها شناخته شده‌اند اما در تفکر مدرن، این کوشش به تدریج نسبتی با اندیشیدن به بنیان‌های تمدن و فرهنگ مدرن پیدا کرده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم با متفکرانی چون مارکس، نیچه، فروید، هیدگر و فوکو، این روند به صورت انتقادهای بنیادین از تمدن و فرهنگ مدرن ظاهر شده است.

تفکر بنیان‌اندیش نسبتی با شرایط بحران دارد و احساس بحران را القا می کند. جهان ایرانی به جهتِ سابقه و تمایلِ به بنیان‌اندیشی، به صورتی گسترده و عمیق تحت تأثیر اینگونه متفکران قرار گرفته‌ است. در این درسگفتار،‌ با روایت صورت‌های مختلفِ نقد بنیادین مدرنیته، چگونگی تأثیرگذاری آنها بر روندهای فکری و فرهنگی ایران معاصر مورد بحث قرار می‌گیرد.
علاقمندان به شرکت در این کلاس، باید با تاریخ فلسفه غرب و تاریخ تفکر معاصر در ایران آشنایی داشته باشند.

حضوری‌و‌مجازی
⌛️ دو‌شنبه‌ها ساعت ۱۹:۳۰– ۱۸

📝 برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر:
📞 شماره تماس: ۰۲۱۶۶۱۷۴۰۸۱
💻 سایت روزگار نو؛ ثبت نام در دوره بنیان‌اندیشی مدرنیته و جهان ایرانی

 

مدرسه عالی علوم انسانی؛ روزگار نو