علی‌اصغر مصلح

کتاب تازه منتشر شده: «تجربه واحد»

کتاب «تجربه واحد ؛ مطالعه ای تطبیقی در مبانی عرفان های جهانی» تالیف دکتر علی اصغر مصلح به همت انتشارات علمی منتشر شد.