750x300_125354falsafeh.2

کتاب «درآمدی به فلسفه میان‌فرهنگی» نوشته رضا دهقانی و با پیشگفتارهای اختصاصی فیلسوف معاصر، گئورگ اشتنگر و دکتر علی اصغر مصلح، به همت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد. این کتاب، اولین کتابی است که به زبان فارسی سعی می‌کند تا عمده اندیشه‌های موجود در «فلسفه میان‌فرهنگی» را معرفی کند.

از حدود سه دهه پیش، متأثر از فیلسوفان تمایز و نیز در نسبت با جریان‌های فرهنگی دهۀ شصت به‌بعد، جریانی در حوزه فلسفه، به‌خصوص در فضای دانشگاهی آلمانی‌زبان، به وجود آمده که می‌توان از آن با عنوان «فلسفۀ میان‌فرهنگی» یاد کرد. فیلسوفان فعال در این حوزه تلاش کرده‌اند تا با تعامل با دیگر سنت‌ها به مسائل انضمامی مربوط به اتحاد و آمیزش فرهنگ‌های موجود بپردازند و در این راستا به مسأله امکان «فهم» دیگری و یا امکان «تجربه» دیگری یا بیگانه پرداخته‌اند و سعی در فراهم کردن مبانی اندیشیدن به مسائل جهان میان‌فرهنگی امروز کرده‌اند.

نویسنده این کتاب با استفاده از طیف وسیعی از منابع به زبان آلمانی سعی دارد تا «عمده» جریان‌های موجود در «فلسفه میان‌فرهنگی» را در دوبخش کلی، دیدگاه‌های هرمنوتیکی و دیدگاه‌های پدیدارشناختی، معرفی کند. نکته حائز اهمیت آن است که فلسفه میان‌فرهنگی یک رشته فلسفی در کنار دیگر رشته‌های فلسفی نیست و بنابراین نوشتن کتابی تحت عنوان «مقدمه» یا «درآمد» به معنای رایج، برای آن امکان‌پذیر نیست. نویسنده سعی می‌کند تا در قالب فصل‌بندی خاصی که ارائه می‌کنند عمده مباحث و اندیشه‌های موجود در این حوزه را معرفی کند.

این کتاب توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با حجم ۵۰۵ صفحه و با پیش‌‎گفتار اختصاصی «گئورگ اشتنگر»، استاد صاحب کرسی فلسفه در جهانی گلوبال دانشگاه وین و رئیس انجمن فلسفه میان فرهنگی آلمان و رئیس انجمن آلمانی پژوهش پدیدارشناسی و نیز پی‌گفتار اختصاصی «علی اصغر مصلح» استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران منتشر شده است.

منبع: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

ارسال دیدگاه

*

code