470

موج اجتماعی مراقبت از خود در مقابل رسانه‌های نوین ایجاد کنیم

  • جمعه - ۲۷ آبان ۱۳۹۵
  • دکتر مصلح از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ مسئولیت دو دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی و الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی را بر عهده دارد. این دو دانشکده باهم از نظر استاد و دانشجو تقریباً یک، چهارم دانشگاه علامه را در برمی‌گیرد و نزدیک ...

    trump

    ترامپ و آینده افراط و خشونت

  • جمعه - ۲۷ آبان ۱۳۹۵
  • 1 هگل در درسگفتارهای خود درباره فلسفه تاریخ، امریکا را «سرزمین آینده» می‌نامد. این سخن هگل نمودی از تلقی غالب در اروپای قرن هجدهم و نوزدهم از کشور امریکا است. اروپا از آغاز شکل‌گیری نهادهای مدرن، نگاهی خاص به امریکا داشته است. امریکا سرزمینی گسترده ...