2020-03-18 20.24.00

سال ۹۹، سال توجه به «دیگری»

  • چهارشنبه - ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
  • در حال گذراندن تجربه‌ای شگفت هستیم. همه ما ایرانیان احساس غریبی داریم. «نوروز» که بزرگترین جشن ‌ مهرورزی و شادی ماست، امسال به سبب شیوع کرونا، صورت دیگری پیدا کرده است. «نوروز» هنگامهٔ باهم بودن است و کرونا ما را از «یکدیگر» جدا ساخته. این ...