imgonline-com-ua-twotoone-OOfL6GeMTPWoyB

بحران کرونا و نسبتِ آن با «قدرت» و «فن‌آوری»

  • جمعه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
  • گزارش سخنرانی دکتر علی اصغر مصلح در نشست مجازی تأملات «فلسفی در بارهٔ‌ بحران کرونا»،  ۲۷ فروردین ۱۳۹۹   بحران جهان‌گیر کرونا، یک اتفاق نیست. رویدادی است که نسبتی با تحولات بزرگ دوران مدرن دارد. در این گفتار برآنیم که با تکیه بر دو مفهوم فلسفی «قدرت» و ...

    کرونا+در+ایران

    الگوی ایرانیِ کنترل کرونا

  • پنجشنبه - ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
  • آقای رئیس جمهور روز سیزدهم فروردین ۹۹ در باره شیوة کنترل ویروس کرونا، سخنانی ایراد کردند. حاصل سخن ایشان این بود که ما برای مقابله با بحران کرونا، نه مدل چینی‌ و نه مدل کشورهای اروپایی را در پیش گرفته‌ایم،‌ بلکه در حال اجرای مدل ...