علی‌اصغر مصلح

چکیده سخنرانی دکتر علی اصغر مصلح در نشست روز جهانی فلسفه

پدیدارشناسی “دیگری“ در ماجرای قتل ساموئل پَتی

۱۶ اکتبر ۲۰۲۰ ساموئل پَتی معلم فرانسوی، به دست عبدالله ابویزیدوف مسلمان چچنی‌تبار، به شکل فجیعی به قتل می‌رسد. تحلیل پدیدارشناسیک “دیگری“ در قتل پَتی، کوششی برای درک تلقی قاتل و مقتول از یکدیگر و آشنایی با صورتی رایج از ایده “دیگری“ در زمان ماست. اقدام به قتل، نمود شدیدترین صورتِ نفرت از “دیگری“ است. اما نفرت ریشه در جهانِ روحیِ قاتل دارد. نفرتی که به اقدام برای نیست‌کردنِ “دیگری“ می‌انجامد، ریشه در نحوه نسبتی خاص میان دو طرف در یک تاریخ دارد، و البته نشانه مشابهت‌هایی پنهان میان آنهاست …..

 

پنجشنبه ۲۹ آبانماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۰
لینک پیوستن به نشست:
https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-fxk-mhk