علی‌اصغر مصلح

فایل تصویری سخنرانی دکتر علی اصغر مصلح در نشست «روز جهانی فلسفه» – ۲۹ آبانماه ۱۳۹۹


فایل تصویری سخنرانی دکتر علی اصغر مصلح در نشست روز جهانی فلسفه، با موضوع:

پدیدارشناسی «دیگری» در ماجرای قتل ساموئل پتی

پنجشنبه ۲۹ آبانماه ۱۳۹۹

 

 

🔹 لینک نشست روز جهانی فلسفه:
https://bit.ly/339Eu3r