168930787

«دین پس از متافیزیک»؛ نگاهی به جایگاه دین در قرن بیست‌ویکم

 • دوشنبه - ۱۴ تیر ۱۴۰۰
 • تهران- ایرنا- کتاب «دین پس از متافیزیک» مجموعه‌مقالاتی است ویراسته «مارک راتال» که از زاویه دید فیلسوفان معاصر به جایگاه دین در دوران زوال متافیزیک می‌پردازد. تجارب تاریخی، به خصوص تجربه دوران مدرن ، نشان می دهد که دین مقوله ای زایل شدنی از زندگی انسان ...

  IMG_8584 (1)

  معرفی کتاب «علوم انسانی با رویکرد میان‌فرهنگی»

 • جمعه - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • سخن پژوهشگاه کتاب حاضر یکی از آثار برگرفته از طرح جامع اعتلای علوم‌انسانی معطوف به پیشرفت کشور است که اکنون به محضر ارباب معرفت تقدیم می‌گردد. طرح جامع اعتلا مجموعه پروژه‌هایی به‌هم‌پیوسته و مسئله‎‎‌محور است که بر مبنای منشور پژوهشگاه در سال‌های اخیر مبنی بر درپیش‌گرفتن رهیافت ...

  HAGHIGHAT-GHODRT-500x741

  کتاب «حقیقت و قدرت» منتشر شد.

 • دوشنبه - ۹ آذر ۱۳۹۹
 • کتاب «حقیقت و قدرت»، نوشتة علی اصغر مصلح، بوسیله نشر نی منتشر شد. در سخن نخست چنین آمده است: «طرح دوگانه‌ی‌ "حقیقت" و "قدرت" کوششی برای درک و توصیف یکی از مهمترین تعارضات و چالش‌های جهان معاصر است. تفکر درباره‌ی ‌حقیقت، رفتن به ریشۀ ارزشها، اعتقادات، هنجارها ...

  Capture

  کتاب تازه منتشر شده: «با دیگری»

 • چهارشنبه - ۵ دی ۱۳۹۷
 • کتاب «با دیگری ؛ پژوهشی در تفکر میان فرهنگی و آیین گفتگو» تألیف دکتر علی اصغر مصلح به همت انتشارات علمی منتشر شد. «پرسش کانونی این دفتر، چیستی و چگونگی راه‌های زیستن با دیگران است. برای زیستن با «دیگری» چه بینش، اندیشه و رفتاری باید داشت؟ ...

  Fountain pen on a blank page open on a diary book...

  مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • یکشنبه - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • تاریخ شماره مجله عنوان پدیدآور/پدیدآوران 1394 11 غرب شناسی بنیادی پولی لوگ به مثابه الگویی برای پژوهش های فلسفی و گذر از فلسفه تطبیقی مصلح علی اصغر، دهقانی رضا ۱۳۹۳ 1 فلسفه، سال ۴۲ هردر و فلسفه فرهنگ مصلح علی اصغر 1392 13 پژوهش های فلسفی مفهوم «نیستی» در اندیشۀ هایدگر و فلسفۀ چین مصلح علی اصغر، گودرزی مرتضی ۱۳۹۲ 15 متافیزیک، چهل و نهم بررسی نقد هیدگر ...

  A2

  مقالات

 • شنبه - ۱۷ بهمن ۱۳۹۴
 • مقالات چاپ شده در مجلات یا قرائت شده درسمینارها: 1369 " آموزش فلسفه در دبیرستان" مجله رشد معارف، شماره 13 1372 "اومانیسم درهیدگر"، نامه فرهنگ، شماره 10 ، 1372 1374 "اهل عیان واهل بیان"، سمینار نقد فلسفی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران 1375 "تاملی در ورود دکارت به ایران"، سمینار ...

  A1

  کتاب ها

 • شنبه - ۱۷ بهمن ۱۳۹۴
 • 1369 عضوهیئت مولفان کتاب آلمانی اول دبیرستان 1370 برخی مقالات فلسفی از کتاب موسوعه الفلسفه(بدوی)ترجمه از عربی 1372 نامه درباب اومانیسم (هیدگر) ترجمه ازآلمانی(رساله فوق لیسانس) 1382 ویراستاری علمی کتاب "ذهن و زبان"، تالیف دکتر سیذعلی میرعمادی،تهران:نشر ورجاوند، 1382 1384 "تقریری از فلسفه های اگزیستانس"، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ ...

  Untitl1ed-1

  کتاب تازه منتشر شده: «تجربه واحد»

 • شنبه - ۱۷ بهمن ۱۳۹۴
 • کتاب «تجربه واحد ؛ مطالعه ای تطبیقی در مبانی عرفان های جهانی» تالیف دکتر علی اصغر مصلح به همت انتشارات علمی منتشر شد.

  Untitled-1

  کتاب تازه منتشر شده: «فلسفه‌ی فرهنگ»

 • شنبه - ۱۷ بهمن ۱۳۹۴
 • کتاب « فلسفه‌ی فرهنگ» تالیف دکتر علی اصغر مصلح منتشر شد.

  A7

  خاستگاه بینش و فلسفه میان فرهنگی

 • شنبه - ۱۷ بهمن ۱۳۹۴
 • اگر آنگونه که هگل فلسفه را تعریف کرد “فلسفه به ادراک درآمدن زمانه‌اش” باشد، فلسفه میان فرهنگی می‌تواند ادعا کند که بیش از هر فلسفه دیگری خصوصیت برآمدگی از زمانه و زمینه معاصر دارد. این فلسفه علاوه برآن حاصل اندیشه یک فیلسوف نیست. بلکه نمود ...