علی‌اصغر مصلح

بخش هایی از درسگفتار «بنیان اندیشی مدرنیته و جهان ایرانی» – فایل تصویری

  • بخش هایی از درسگفتار «بنیان اندیشی مدرنیته و جهان ایرانی»
  • ارائه شده توسط دکتر علی اصغر مصلح
  • برگزار شده در مدرسه‌ی عالی علوم انسانی روزگار نو
  • تابستان ۱۳۹۹