علی‌اصغر مصلح

روز: 12 شهریور 1400

بخش هایی از درسگفتار «بنیان اندیشی مدرنیته و جهان ایرانی» – فایل تصویری

بخش هایی از درسگفتار «بنیان اندیشی مدرنیته و جهان ایرانی» ارائه شده توسط دکتر علی اصغر مصلح برگزار شده در مدرسه‌ی عالی علوم انسانی روزگار نو تابستان ۱۳۹۹            

«دیگریِ» جهنم

 فرارو- علی‌اصغر مصلح؛ این روزها، صحنه‌های دلخراشی از فرودگاه کابل در رسانه‌های جمعی دنیا نمایش داده می‌شود. همۀ ما با دیدن این صحنه‌ها از خود می‌پرسیم: چرا باید خیل عظیمی از مردم یک کشور این‌گونه در حال فرار باشند؟ چرا حتی برخی از آن‌ها حاضرند نوزاد خود را برای نجات از وضعی که در افغانستان به وجود …

«دیگریِ» جهنم ادامه »