سلسله کارگاه های آموزشی «فلسفه میان فرهنگی»

«انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران» با همکاری «پژوهشکده فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی»، سلسله کارگاه هایی با عنوان «فلسفه میان فرهنگی» با تدریس «دکتر علی اصغر مصلح، دکتر محمدرضا حسینی بهشتی، دکتر مرتضی گودرزی و دکتر احمدعلی حیدری» برگزار خواهد کرد. اطلاعات تکمیلی به زودی اعلام خواهد شد.   پوستر سلسله کارگاه …

سلسله کارگاه های آموزشی «فلسفه میان فرهنگی» ادامه »