نشست سیزدهم از سلسله رویدادهای ” یک استاد، یک تجربه “

نشست ” یک استاد، یک تجربه ” با حضور دکتر علی اصغر مصلح استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران 🗓️جمعه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹ ⏰ساعت ۲۰-۲۲ ✅  برای ثبت نام و ورود به وبینار کلیک کنید