علی‌اصغر مصلح

ماه: اسفند 1397

نگاهی به کتاب «با دیگری»: توپوگرافی «با دیگری» – نوشته‌ی رضا دهقانی

توپوگرافی «با دیگری» رضا دهقانی در بررسی کتاب «با دیگری: پژوهشی در تفکر میان‌فرهنگی و آیین گفت‌وگو» دو مطلب بسیار مهم را می‌توان در کانون توجه قرار داد. مساله نخست «توپوگرافی» کتاب است. اگر بخواهیم کتاب و اندیشه زیربنایی تحلیل‌های آن را در نسبت با ادبیات موجود در «فلسفه میان‌فرهنگی» بسنجیم به نظر می‌رسد که …

نگاهی به کتاب «با دیگری»: توپوگرافی «با دیگری» – نوشته‌ی رضا دهقانی ادامه »

نگاهی به کتاب «با دیگری»: اندیشیدن به/با دیگری- نوشته‌ی محمدمهدی اردبیلی

اندیشیدن به/با دیگری  محمدمهدی اردبیلی مواجهه با «دیگری» نخستین مساله انسان از حیث سرشت اجتماعی اوست. این «دیگری» از همان ابتدا در قالب رابطه کودک با مادر برای ارضای نیازهای حیاتی آغاز شده و پس از شکل‌گیری اگو، در قالب نسبت من و دیگران بروز می‌یابد. هر شکلی از هویت‌سازی، همواره نوعی دیگری‌سازی را در …

نگاهی به کتاب «با دیگری»: اندیشیدن به/با دیگری- نوشته‌ی محمدمهدی اردبیلی ادامه »

نگاهی به کتاب «با دیگری»: گفت‌و‌گو در برج بابل- نوشته‌ی کاوه رهنما

گفت‌و‌گو در برج بابل کاوه رهنما این روزها به واسطه گسترش فناوری‌های ارتباطاتی و دسترس‌پذیر شدن اینترنت، هر انسانی در جیب خود جهانی را این سو و آن سو می‌برد. همچنان که به لطف این رسانه‌های نوظهور، هر آدمی همزمان در دنیاهای متفاوتی زندگی می‌کند و می‌تواند با چند حرکت انگشت و دست ولو مجازی …

نگاهی به کتاب «با دیگری»: گفت‌و‌گو در برج بابل- نوشته‌ی کاوه رهنما ادامه »