چرا به این وضع رسیده‌ایم؟

گفت‌وگوی ذیل که درباره‌ی رویدادهای پس از مرگ مهسا امینی است، نخستین‌بار در خبرگزاری فرارو منتشر شده است: فرارو- امواج برخاسته از فوت تلخ مهسا امینی هم چنان جامعه ایرانی را مواج و ناآرام نگه داشته است. اکنون پرسش های بسیاری ذهن ها را درگیر کرده است. خشم و خشونتی که جامعه ایران را در برگرفته …

چرا به این وضع رسیده‌ایم؟ ادامه »