درست شنیدن دیگری

همایش «فلسفه، دین و علم در زیست جهان اسلامی» ۲۱ تا ۲۴ اسفندماه به همت دانشکده فلسفه و علوم تربیتی دانشگاه وین با همکاری پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی، دانشگاه تهران، انجمن فلسفه میان‌فرهنگی آلمان و انجمن فلسفه میان‌فرهنگی ایران در دانشگاه وین برگزار شد. در این همایش، استادانی همچون دکتر علی‌اصغر مصلح، استاد فلسفه دانشگاه …

درست شنیدن دیگری ادامه »