کتاب تازه منتشر شده: «درآمدی به فلسفۀ میان‌فرهنگی»

کتاب «درآمدی به فلسفه میان‌فرهنگی» نوشته رضا دهقانی و با پیشگفتارهای اختصاصی فیلسوف معاصر، گئورگ اشتنگر و دکتر علی اصغر مصلح، به همت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد. این کتاب، اولین کتابی است که به زبان فارسی سعی می‌کند تا عمده اندیشه‌های موجود در «فلسفه میان‌فرهنگی» را معرفی کند. از حدود سه …

کتاب تازه منتشر شده: «درآمدی به فلسفۀ میان‌فرهنگی» ادامه »