علی‌اصغر مصلح

روز: 26 اردیبهشت 1395

چرا می‌نویسیم؟

در زندگی متداول و از سر عادت کسی توقف نمی‌کند. با شک از عادت خارج می‌شویم. اغلب پرسش‌های زیروزبرساز در پی تردیدی در عادات‌ند. هرچه تردید عمیق‌تر، برون‌فکنده شدن از عادت شدیدتر و پرسش نافذتر است. پس هنگامه‌ی تردید و پرسش‌گری را باید پاس داشت و با آهنگی شبیه سخن لایب‌نیتس می‌توان پرسید که «چرا …

چرا می‌نویسیم؟ ادامه »

بحران آب و خرد جمعی ما ایرانیان

انسان مدرن بیش از دو قرن پیش شیوه رفتار جدیدی با طبیعت در پیش گرفته و برای افزایش قدرت خود، با تکیه بر علم و تکنولوژی جان و شیره طبیعت را گرفته است. امروز مهم‌ترین شعار اغلب کشورهای توسعه یافته در بزرگ‌ترین مجامع بین‌المللی حفظ کره‌زمین است، کره‌ای که نظام آن به هم ریخته شده …

بحران آب و خرد جمعی ما ایرانیان ادامه »

شباهت فرهنگی «علامه طباطبایی و شهید مطهری» به «هردر و هگل»

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بحث شهید مطهری به فلسفه تاریخ به گونه ای است که می خواهد برای آن وحدتی را جستجو کند که خود متفکر در آنجا ایستاده است، اما علامه طباطبایی اینگونه نیست. به گزارش پایگاه اینترنتی شهید مطهری به نقل از تسنیم، علی اصغر مصلح استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در …

شباهت فرهنگی «علامه طباطبایی و شهید مطهری» به «هردر و هگل» ادامه »

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

تاریخ شماره مجله عنوان پدیدآور/پدیدآوران ۱۳۹۴ ۱۱ غرب شناسی بنیادی پولی لوگ به مثابه الگویی برای پژوهش های فلسفی و گذر از فلسفه تطبیقی مصلح علی اصغر، دهقانی رضا ۱۳۹۳ ۱ فلسفه، سال ۴۲ هردر و فلسفه فرهنگ مصلح علی اصغر ۱۳۹۲ ۱۳ پژوهش های فلسفی مفهوم «نیستی» در اندیشۀ هایدگر و فلسفۀ چین مصلح …

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی ادامه »