پریشان‌حالی فلسفه (فایل صوتی)

فایل صوتی سخنرانی دکتر علی‌اصغر مصلح در دومین سمینار «تاملی بر وضع فلسفه در ایران» تحت عنوان “پریشان‌حالی فلسفه” در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: