علی‌اصغر مصلح

amosleh

بحران کرونا و نسبتِ آن با «قدرت» و «فن‌آوری»

گزارش سخنرانی دکتر علی اصغر مصلح در نشست مجازی تأملات «فلسفی در بارهٔ‌ بحران کرونا»،  ۲۷ فروردین ۱۳۹۹   بحران جهان‌گیر کرونا، یک اتفاق نیست. رویدادی است که نسبتی با تحولات بزرگ دوران مدرن دارد. در این گفتار برآنیم که با تکیه بر دو مفهوم فلسفی «قدرت» و «فن‌آوری»(تکنولوژی) وضع کنونی ناشی از این بحران …

بحران کرونا و نسبتِ آن با «قدرت» و «فن‌آوری» ادامه »

الگوی ایرانیِ کنترل کرونا

آقای رئیس جمهور روز سیزدهم فروردین ۹۹ در باره شیوه کنترل ویروس کرونا، سخنانی ایراد کردند. حاصل سخن ایشان این بود که ما برای مقابله با بحران کرونا، نه مدل چینی‌ و نه مدل کشورهای اروپایی را در پیش گرفته‌ایم،‌ بلکه در حال اجرای مدل خاص خود هستیم. این سخن رئیس جمهور را می‌توان پراهمیت …

الگوی ایرانیِ کنترل کرونا ادامه »

سال ۹۹، سال توجه به «دیگری»

در حال گذراندن تجربه‌ای شگفت هستیم. همه ما ایرانیان احساس غریبی داریم. «نوروز» که بزرگترین جشن ‌ مهرورزی و شادی ماست، امسال به سبب شیوع کرونا، صورت دیگری پیدا کرده است. «نوروز» هنگامهٔ باهم بودن است و کرونا ما را از «یکدیگر» جدا ساخته. این وضع شاید بهانه مناسبی باشد که اندکی در باره «دیگری» …

سال ۹۹، سال توجه به «دیگری» ادامه »

آب، مسئله اول ایران

۱٫ اگر اعلام شود که آب رو به پایان است و باید برای تأمین آن کاری کرد، انتظار می رود که گوشها تیز شود و هر کس به گونهای به خطر بیندیشد و کاری کند. اگر اعلام شد که وضع آب “به مرحله بحران رسیده است و باید کاری کرد” و قومِ در خطر، واکنشی متناسب با خطر و بحران از خود نشان ندهد، این پدیده نشانه بحران در رفتار و فرهنگ است. اگر مردمی به بحرانِ در وضعِ آب آگاه شدند و رفتارِ درخوری از خود نشان ندادند، این نشانه آشفتگی و پریشانی خردِ جمعی است.

کتاب هگل

جدال تألیف و اقتباس

در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۳ متنی از جناب آقای حامد صفاریان در ذیلِ عنوانِ “عمومی یا عامیانه!؟”، به عنوان نقد کتاب “هگل”، نوشته علی اصغر مصلح، به وسیله وب سایت “فرهنگ امروز” منتشر شد. از نقدها و پاسخ نقدها انتظار می رود که امتیازات و نواقص و کاستیهای آثار را بررسی کنند. این گونه گفتگوها در صورتی …

جدال تألیف و اقتباس ادامه »