علی‌اصغر مصلح

کتاب و مقاله

«دین پس از متافیزیک»؛ نگاهی به جایگاه دین در قرن بیست‌ویکم

تهران- ایرنا- کتاب «دین پس از متافیزیک» مجموعه‌مقالاتی است ویراسته «مارک راتال» که از زاویه دید فیلسوفان معاصر به جایگاه دین در دوران زوال متافیزیک می‌پردازد. تجارب تاریخی، به خصوص تجربه دوران مدرن ، نشان می دهد که دین مقوله ای زایل شدنی از زندگی انسان نیست. با وجود تطورات بزرگ دوران مدرن و پیدایش …

«دین پس از متافیزیک»؛ نگاهی به جایگاه دین در قرن بیست‌ویکم ادامه »

معرفی کتاب «علوم انسانی با رویکرد میان‌فرهنگی»

سخن پژوهشگاه کتاب حاضر یکی از آثار برگرفته از طرح جامع اعتلای علوم‌انسانی معطوف به پیشرفت کشور است که اکنون به محضر ارباب معرفت تقدیم می‌گردد. طرح جامع اعتلا مجموعه پروژه‌هایی به‌هم‌پیوسته و مسئله‎‎‌محور است که بر مبنای منشور پژوهشگاه در سال‌های اخیر مبنی بر درپیش‌گرفتن رهیافت بومی و کاربردی‌سازی علوم‌انسانی شکل گرفته و بر …

معرفی کتاب «علوم انسانی با رویکرد میان‌فرهنگی» ادامه »

کتاب «حقیقت و قدرت» منتشر شد.

کتاب «حقیقت و قدرت»، نوشته علی اصغر مصلح، بوسیله نشر نی منتشر شد. در سخن نخست چنین آمده است: «طرح دوگانه‌ی‌ “حقیقت” و “قدرت” کوششی برای درک و توصیف یکی از مهمترین تعارضات و چالش‌های جهان معاصر است. تفکر درباره‌ی ‌حقیقت، رفتن به ریشۀ ارزشها، اعتقادات، هنجارها و نهادهایی است که به گونه‌های مختلفی شکل …

کتاب «حقیقت و قدرت» منتشر شد. ادامه »

کتاب تازه منتشر شده: «با دیگری»

کتاب «با دیگری ؛ پژوهشی در تفکر میان فرهنگی و آیین گفتگو» تألیف دکتر علی اصغر مصلح به همت انتشارات علمی منتشر شد. «پرسش کانونی این دفتر، چیستی و چگونگی راه‌های زیستن با دیگران است. برای زیستن با «دیگری» چه بینش، اندیشه و رفتاری باید داشت؟ این پرسش در زمان معاصر به پرسشی اساسی تبدیل …

کتاب تازه منتشر شده: «با دیگری» ادامه »

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

تاریخ شماره مجله عنوان پدیدآور/پدیدآوران ۱۳۹۴ ۱۱ غرب شناسی بنیادی پولی لوگ به مثابه الگویی برای پژوهش های فلسفی و گذر از فلسفه تطبیقی مصلح علی اصغر، دهقانی رضا ۱۳۹۳ ۱ فلسفه، سال ۴۲ هردر و فلسفه فرهنگ مصلح علی اصغر ۱۳۹۲ ۱۳ پژوهش های فلسفی مفهوم «نیستی» در اندیشۀ هایدگر و فلسفۀ چین مصلح …

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی ادامه »

مقالات

مقالات چاپ شده در مجلات یا قرائت شده درسمینارها: ۱۳۶۹ ” آموزش فلسفه در دبیرستان” مجله رشد معارف، شماره ۱۳ ۱۳۷۲ “اومانیسم درهیدگر”، نامه فرهنگ، شماره ۱۰ ، ۱۳۷۲ ۱۳۷۴ “اهل عیان واهل بیان”، سمینار نقد فلسفی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ۱۳۷۵ “تاملی در ورود دکارت به ایران”، سمینار دکارت پیشرو فلسفه جدید در ایران، …

مقالات ادامه »

کتاب ها

۱۳۶۹ عضوهیئت مولفان کتاب آلمانی اول دبیرستان ۱۳۷۰ برخی مقالات فلسفی از کتاب موسوعه الفلسفه(بدوی)ترجمه از عربی ۱۳۷۲ نامه درباب اومانیسم (هیدگر) ترجمه ازآلمانی(رساله فوق لیسانس) ۱۳۸۲ ویراستاری علمی کتاب “ذهن و زبان”، تالیف دکتر سیذعلی میرعمادی،تهران:نشر ورجاوند، ۱۳۸۲ ۱۳۸۴ “تقریری از فلسفه های اگزیستانس”، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۴ ۱۳۸۴ تمهیدی …

کتاب ها ادامه »

خاستگاه بینش و فلسفه میان فرهنگی

اگر آنگونه که هگل فلسفه را تعریف کرد “فلسفه به ادراک درآمدن زمانه‌اش” باشد، فلسفه میان فرهنگی می‌تواند ادعا کند که بیش از هر فلسفه دیگری خصوصیت برآمدگی از زمانه و زمینه معاصر دارد. این فلسفه علاوه برآن حاصل اندیشه یک فیلسوف نیست. بلکه نمود دریافت و جهت گیری گروه وسیعی از فیلسوفان متعلق به …

خاستگاه بینش و فلسفه میان فرهنگی ادامه »